Vriespunt

Het vriespunt van de melk kan worden beïnvloed door lekkages en het achterblijven van water na een (hoofd) reiniging.

Aandachtspunten hiervoor zijn:

  • De melktank dient na een reiniging leeg te zijn;
  • De melkleiding en eventuele buffertank dienen na een hoofdreiniging leeg te zijn;
  • Na een (hoofd)reiniging of Lely Wash dient er in het melkvoerende gedeelte van de melkinstallatie geen water achter te blijven;
  • Buiten de reinigingen om mag er geen water in het melkglas lekken;
  • De arm dient op de juiste manier onder de spoeljetters te staan (robot);
  • Buiten de reinigingen om mag er geen water uit de jetters lekken.

Probeer tijdens uw dagelijkse werkzaamheden rondom de melkinstallatie alert te blijven op bovengenoemde zaken en sta wekelijks even stil bij de melkinstallatie tijdens een hoofdreiniging; controleer dan of deze goed wordt uitgevoerd.