Belang van voorbehandelen

Zoals u weet is een goede voorbehandeling van de spenen voor het melken van essentieel belang. Ten eerste voor het verwijderen van aanwezig vuil en ten tweede in verband met een snelle melkafgifte.

Tijdens de voorbehandeling resulteert het fysieke contact met de spenen via hypofyse, ruggenmerg en hersenstam in afgifte van het hormoon oxytocine uit de hypothalamus. Dit hormoon wordt door de bloedbaan getransporteerd en zorgt, eenmaal bij de uier aangekomen voor samentrekking van de alveoli (‘melkblaasjes’), waardoor de melk aan de uier ‘afgegeven’ wordt.

Een goede, intensieve voorbehandeling zorgt dus voor een vlot melkende koe. Wordt de koe gemolken wanneer er nog geen oxytocine bij de uier aanwezig is dan zal dit resulteren in een dip in het melkstroomprofiel. De melkstroom lijkt goed op gang te zijn gekomen, maar dit is slechts de reeds in de uierboezem aanwezige losse melk. Wanneer deze is weggemolken zakt de melkstroom in waarna deze pas weer op gang komt op het moment dat de oxytocine haar werk begint te doen. Uiteindelijk zal in dit geval de totale melktijd toenemen.

Naast niet goed voorbehandelen kan, zelfs bij goede voorbehandeling ook te snel aansluiten een oorzaak van een dip in het melkstroomprofiel zijn. De oxytocine is op het moment van het starten van de melking nog niet actief in de uier. Het niet uitvoeren van een voorbehandeling spaart op het eerste gezicht dus tijd, maar bedenk wel dat de tepelvoeringen per melking langer aan de uier hangen. Uiteindelijk willen we voor een goede uiergezondheid uiteraard de melktijd niet onnodig rekken. Daarom: behandel altijd goed, intensief en voldoende lang voor!